Zoet water broodnodig!

Frank van Oorschot, lijsttrekker VVD waterschap Hollandse Delta voor de verkiezingen 15 maart 2023, lijst 2 nr 1

Samen met mijn vrouw en drie kinderen woon ik in Achthuizen op Goeree-Overflakkee. Daar hebben we een boerderij waar we met name aardappelen, rode en gele uien en wortelen telen. We doen dat met passie en respect voor natuur en omgeving. Uiteraard moeten we er ook een boterham mee verdienen. We zijn de vierde generatie op het bedrijf en we willen het duurzaam voortzetten.

Daarom ben ik graag kandidaat voor het waterschap. Samen met u wil ik werken om problemen en kansen op te pakken. Het waterschap staat voor grote opgaven, zoals wateroverlast voorkomen en beperken. Al die opgaven wil ik in deze dure tijden op een betaalbare manier aanpakken. De VVD in het waterschap Hollandse Delta staat voor de lokale belangen van boeren, burgers en buitenlui!

Mijn speerpunten zijn:

Ik zal me vanuit de VVD inzetten om deze speerpunten de komende vier jaar te realiseren. Met uw steun gaat dat lukken, samen kunnen we de opgaven aan!

LIJST 2 NR 1

Contact:

Frank.van.oorschot@hotmail.com

Bekijk ook: